بهار

 

زیبا!

معطر!

عاشق افروز!

گرم!

کمی سرد!

 بی حوصله!

دم دمی مزاج!

بی وفا! 

زود گذر!

بهار!

/ 2 نظر / 12 بازدید
بهار

زیبا بود. کاش از هوای معطرش هم مینوشتید... از نشاط روح نوازش...[لبخند]

مريم رحماني

قشنگ بود و لطيف [لبخند]