کاش می شد

کاش می شد:

 

دروغ نگوییم

غیبت نکنیم

مال حرام نخوریم

ظلم نکنیم

مظلوم نمانیم

ریا و چاپلوسی نکنیم

تنبلی نکنیم

 

کارهای خوب...کارهای خوب پیشکش...همین بدهای بزرگ اگر انجام نشوند خوبها خودشان می آیند...

/ 0 نظر / 15 بازدید