حیف شد

حیف شد

همه ی تلاشمون این بود که... خوب بخوریم،

 خوب بپوشیم، خوب بخوابیم، خوب ورزش کنیم

و خوب خوش بگذره. کمکی هم اگه روزی

به کسی کردیم ؛ واسه محض خاطر این بود

که خاطرمون آسوده شه. خوب درس خوندیم،

خوب قبول شدیم، خوب کارکردیم ،

 خوب پول درآوردیم و خیلی خوش گذشت...

 مردیم و همه چی تموم شد. حیف شد...

 خیلی زحمت کشیده بودیم!!

/ 1 نظر / 11 بازدید
مريم رحماني

از لطف شما ممنونم آقاي سروش قابل اينهمه تعريف نيست باز هم متشكرم