تقدیر

هر لحظه که تسلیمم    در کار گه تقدیر

آرام تر از آهو بی باک تر از شیرم

هر لحظه که میکوشم      در کار کنم تدبیر

رنج از پی رنج آید      زنجیر پی زنجیر

                                                             ((مولوی))

/ 0 نظر / 21 بازدید