# اخلاق

کاش می شد

کاش می شد:   دروغ نگوییم غیبت نکنیم مال حرام نخوریم ظلم نکنیم مظلوم نمانیم ریا و چاپلوسی نکنیم تنبلی نکنیم   کارهای خوب...کارهای خوب پیشکش...همین بدهای بزرگ اگر انجام نشوند ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید